Glaoch Oscailte | Open Call

Galway City & County based artists | ealaíontóirí, scríbhneoirí agus ceoltóirí atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta

Galway City and Galway County based artists: Proposals are invited from practicing artists, writers and musicians whose work explores intersections between scientific research and the arts. The Interface studio is located in premises shared with the Inagh Valley Trust, which drives a number of innovative scientific research projects. Interface offers artists an opportunity to engage with a unique environment and to be inspired by the exciting research taking place in a spectacular landscape. These residencies are supported by the arts offices of Galway County Council and Galway City council respectively.

Time: Autumn/Winter 2024

How to apply: Send one pdf including your proposal, CV, artist’s statement and eight samples of recent work or links to work.

What we offer: Access to a studio space, accommodation and stipend of €1000 for residency periods of 2 weeks.

Please note: A driver’s license and a car are essential for this residency for which the artist is entirely responsible.

Deadline 9th February 2024

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tá iarratais á lorg againn ó ealaíontóirí, scríbhneoirí agus ceoltóirí atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta. Tabharfar tús áite dóibh siúd a bhfuil baint ag a gcuid saothar leis an teacht le chéile idir cúrsaí taighde san eolaíocht agus na healaíona. Tá stiúideo Interface lonnaithe in áitreabh atá á roinnt le Inagh Valley Trust, a thugann faoi thograí ina ndéantar taighde san eolaíocht. Tá deis á chur ar fáil ag Interface d’ealaíontóirí tréimhse a chaitheamh i dtimpeallacht ar leith agus inspioráid a fháil ón taighde spreagúil atá ar siúl i dtírdhreach álainn.

Tréimhse: Coicís in Fómhar/Geimhreadh 2024

Conas Iarratas a Dhéanamh: Seol pdf amháin chugainn, ina bhfuil do thogra, CV, ráiteas ealaíontóra agus ocht sampla de shaothar a rinne tú le déanaí, nó nascanna chuig an saothar sin. Teastóidh litir teistiméireachta chomh maith.

Céard atá á thairiscint again: Spás stiúideo agus áit chónaithe i gcomhair tréimhse chónaitheachta coicíse, agus liúntas €1000.

Tabhair faoi deara: Tá ceadúnas tiomána agus carr riachtanach don tréimhse chónaitheachta seo, agus is an ealaíontóir amháin atá freagrach astu seo.

Le tacaíocht Ealaín na Gaeltachta Teo.

Spriocdháta: 9 feabhra 2024

Share: